About

My approach to painting is experimental. I find inspiration in ordinary things. I’m intrigued by the elusiveness of being and time. My fascination with the ephemeral nature of nature itself, plays an important role in my creative process.


I build custom sized canvases using primarily linen or cotton stretched on wooden frames or wooden panels primed with traditional gesso. My method of working is based on classical techniques, which I explore and apply in a non-conventional way to obtain a crackled, wrinkled and or textured canvas.


My work is mainly focused on gestural painting and automatism. At some point my work becomes the result of the fascinating effects that occur from using this spontaneous approach.

Mon approche de la peinture est expérimentale. Je trouve l'inspiration dans les choses ordinaires. Je suis intrigué par l'insaisissable de l'être et du temps. Ma fascination pour le caractère éphémère de la nature joue un rôle important dans mon processus de création.

 

Je construis des toiles sur mesure en utilisant principalement de la toile de lin ou de coton tendue sur des cadres en bois ou marouflée sur des panneaux de bois apprêtés avec du gesso traditionnel. Ma méthode de travail est basée sur des techniques classiques, que j'explore et applique de manière non conventionnelle pour obtenir une toile craquelée, ridée et / ou texturée.

 

Mon travail est axé sur la peinture gestuelle et l'art automatique. En utilisant cette approche spontanée, mon travail à un moment donné est le résultat des effets fascinants qui en résultent.

 


Mijn aanpak van het schilderen is experimenteel. Ik vind inspiratie in gewone dingen. Ik ben geïntrigeerd door de onvatbaarheid van het zijn en tijd. Mijn fascinatie met de vergankelijkheid der dingen, speelt een belangrijke rol in mijn creatieve proces.

 

Ik bouw op maat gemaakte doeken met hoofdzakelijk linnen of katoen die op houten kaders of houten panelen met traditionele gesso worden geprepareerd. Mijn werkwijze is gebaseerd op klassieke technieken die ik op een niet-conventionele manier toepas om craquelures, barsten, gerimpelde en / of getextureerde canvas te verkrijgen.

 

Mijn werk is gericht op action painting en automatisme.  Door het gebruik van deze spontane benadering wordt mijn werk op een gegeven moment het gevolg van de fascinerende effecten die erop voortvloeien.

 

Studio Tony Weyers